Vesti

Zamena autobuskih stajališta na teritoriji grada

U skladu sa izvršenjem programa za 2014. godinu, Direkcija za izgradnju grada Subotice raspisala je javnu nabavku za izbor izvođača radova na zameni autobuskih stajališta – nadstrešnica gradskog prevoza, na mestima sa najvećom frekvencijom putnika, saglasno prioritetima preduzeća “Subotica-trans”,  za 10 gradskih i 10 prigradskih stajališta, odnosno lokacija. 

Ovo predstavlja nastavak realizacije na aktivnostima, koje su započete prošle godine, koje za krajnji cilj imaju da se u narednih nekoliko godina zamene dotrajala autobuska stajališta na teritoriji grada Subotice.

Na predmetnim lokacijama stajališta će da se izvedu u 4 stilski ujednačene varijante, dimenzionalno usaglašene sa terenskom situacijom na mestu postavljanja.

Lokacije su sledeće:

GRADSKA STAJALIŠTA

1

LIFKA

prema centru

2

TESLINO

prema gradu

3

PALIĆ C

prema Hajdukovu

4

KERSKA CRKVA

prema Aleksandrovu

5

PARTIZAN

prema centru

6

KASARNA

prema centru

7

SLAVICA

prema centru

8

SUT

prema centru

9

BAJSKI PUT-BUNAR

prema centru

10

ALEKSANDROVO- GROBLJE

prema centru

PRIGRADSKA STAJALIŠTA

1

MIŠIĆEVO

ka Subotici

2

NOVI ŽEDNIK-CRKVA

ka Starom Žedniku

3

ĐURĐIN-CENTAR

ka Subotici

4

ČANTAVIR-CENTAR

ka Subotici

5

MALA BOSNA-CENTAR

ka Subotici

6

KELEBIJA-DOM

ka Subotici

7

DONJI TAVANKUT-ŠKOLA

ka Subotici

8

VIŠNJEVAC

ka Subotici

9

KELEBIJA-CRKVA

ka Subotici

10

BAČKI VINOGRADI-DOM

ka Subotici

Planirano je da radovi započnu sredinom jula, te da se izvedu u roku od 60 dana nakon zaključenja ugovora sa izvođačem radova.


08.06.2014