Vesti

Vanredno orezivanje stabala na Mlečnoj pijaci

Tokom junskih kiša i olujnih vetrova stabla američkog koprivića – gelegunja koja se nalaze u centralnom delu Mlečne pijace su pretrpela značajnu štetu. Naime, vetrovi su otkinuli nekoliko velikih grana, a jedno se stablo opasno nakrivilo i puklo. Na sreću nije pričinjena veća materijalna šteta, niti je iko povređen.

 

Upravo iz ovog razloga, da bi se u buduće izbegle eventualne nevolje, JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ izdala je nalog da se sva stabla u centralnom delu rigorozno orežu. Ovlašteno preduzeće JKP „Čistoća i zelenilo“ je počelo sa orezivanjem, koje se obavlja u popodnevnim časovima, kada pijaca nije u fazi ekspolatacije.


02.07.2014