Vesti

objavljen konkurs za urban.-arhitekt. reš. uređenja stamb.-posl. bloka centra SU

Objavljen je

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTICKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE IZGRADNJE I UREDENJA STAMBENO-POSLOVNOG BLOKA U CENTRU SUBOTICE

Površina bloka je oko 3,90 ha, a nalazi se na podrucju izmedu ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove.


Preuzimanje konkursne dokumentacije mogže se izvršiti bez naknade sa Portala Uprave za javne nabavke i sa Internet stranice Direkcije http://sudirekcija.rs/nabavke.php?nabavke_id=92

Na istim adresama će se objavljivati i odgovori na pitanja učesnika na konkursu kao i eventualni dopunski materijali od interesa za uspešnost konkursa.

Rok za predaju radova je 24.11.2014. godine, do 15 časova

Sva bliža obaveštenja u vezi sa ovim konkursima mogu se dobiti preko telefona broj: 024/671-525 ili mejla ingkomsu@ingkomora.rs . Lice za kontakt: Nada Vukmirica, Inženjerska komora Srbije - Regionalni centar Subotica, 24000 Subotica, ul. Korzo br. 1 II. sprat30.09.2014