Vesti

Počeli su radovi na rekonstrukciji ulice Rade Končar u Bajmoku

               Ove nedelje, od izvođača  Kompanija  „ Voj put „ doo  iz Subotice, počeli su radovi na rekonstrukciji  ulice Rade Končara u Bajmoku.

                Trenutno se izvode radovi na formiranju nosećeg sloja , zemljani radovi i nanošenje agregata, na ukupnoj dužini ove ulice od 3200 m i 3 m širine sa proširenjima za mimoilaženje vozila na svakih 5m.

                Investitor radova je  JP „ Direkcija za izgradnju grada Subotice „ u dužini od 875 m, a za preostali deo  je investitor  Industrija mesa „ Matijević „ iz Novog Sada.

                Ukupna vrednost ovih radova je oko 60.000.000,00 dinara sa PDV-om sa rokom završetka do kraja ove kalendarske godine .


26.11.2014