Vesti

U TOKU SU RADOVI NA SEZONSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE

                JP Direkcija za izgradnju grada Subotice  počela je sa radovima na sezonskom održavanju horizontalne signalizacije u naselju Palić, a nakon toga na teritoriji grada i prigradskim naseljima.

                Uporedo sa ovim poslovima vršiće se i popravka, tekuće održavanje, asfaltiranih saobraćajnica i vertikalne  signalizacije ( popravka i zamena nedostajuće ) kao i gumenih usporivača saobraćaja.

                Ovi radovi izvodiće se sa pozicija u finansijskom planu, Tekuće popravke i održavanje infrastrukture-kolovoza asfaltnih i betonskih i biciklističkih staza, Obeležavanje horizontalne signalizacije  i Popravka, zamena i postavljanje vertikalne signalizacije u okviru raspoloživih sredstava.


23.04.2015