Vesti

Direkcija za izgradnju grada Subotica započinje radove na sanaciji objekta Trokadero u Aleksandrovu

       U okviru prve faze sanacije ovog objekta se izvode radovi na demontaži krovne konstrukcije, izradi nove konstrukcije i postavljanju krovnog pokrivača, te radovi zamene dotrajalog spuštenog stropa objekta. Radi se o 480 kvadratnih metara krova. Takođe se izvode pripadajući izolaterski radovi, kao i radovi na zameni dela stolarije zgrade.

       Radove izvodi firma Maksim gradnja iz Subotice, a investiciona vrednost ove faze radova iznosi 3.5 miliona dinara. Predviđeno je da se radovi izvedu u roku od 60 dana.

       Ukupna procenjenja vrednost radova na sanaciji objekta iznosi 18 miliona dinara.


28.10.2015