Vesti

Uklanjanje objekta nekadašnjeg javnog wc-a u ulici Matija Gupca

       U sklopu izvođenja radova na rušenju i uklanjanju gradskih objekata po inspekcijskim nalozima, JP. Direkcija za izgradnju grada Subotice je izvšila uklanjanje i objekta nekadašnjeg javnog wc-a u ulici Matije Gupca.

       S obzirom da je, u navedenoj ulici, u toku izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione i vodovodne mreže kao i uređenja okolne javne površine tako će se i površina na kojoj je ranije bio objekat upodobiti sa rešenjem uređenja prostora kao celine.

       Izvođač radova je PTP Dubrava iz Bajmoka, vrednost radova je cca.60.000,00 dinara.


30.11.2015