Vesti

Plan jesenje akcije čišćenja i uređenja Grada Subotice za 2016. godinu

Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada: odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz vangradskih mesnih zajednica;
odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz gradskih mesnih zajednica.
DETALJAN PLAN SE NALAZI U PRILOGU (PDF)

Dana: 22.09.2016.

Na osnovu usvojenog Programa Komunalna delatnost za 2016. godinu, donosi se

PLAN

JESENJE AKCIJE ČIŠĆENJA I UREĐENJA

GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU

 

Plan sadrži sledeće aktivnosti:
Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada:
- Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz vangradskih mesnih zajednica;
- Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz gradskih mesnih zajednica.
U sklopu jesenjeg komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP « Čistoća i zelenilo» postavlja kontejnere zapremine V = 5 m3 za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri se postavljaju na lokacijama po programu do 8 časova, a prazne se između 13- 15 časova i 18- 20 časova.
Nakon uklanjanja kontejnera interventna grupa JKP „ Čistoća i zelenilo" vrši uređenje punktova.
Zbog velike količine smeća odlaganog ispred domaćinstava u vangradskim mesnim zajednicama Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac, Đurđin, Novi i Stari Žednik sakupljanje otpada vrši će se kontejnerima (V=5m3).
Akcija se odvija u vremenskom periodu od 03.10.2016. godine do 10.12.2016. godine, prema datom rasporedu.
Za sprovođenje Akcije u vangradskim i gradskim mesnim zajednicama odgovorno je JKP „Čistoća i Zelenilo".
Operativni raspored u kojem se određuju punktovi i vreme akcije, dat je u prilogu, i sastavni je deo ovog Plana.
Stručni nadzor nad realizacijom ovog Plana čišćenja i uređenja Grada Subotice u 2016. godini sprovodiće: 1. JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice"
2.Služba za inspekcijsko - nadzorne poslove Opštinske uprave Subotica.

 

                                                                                                                 Direktor
                                                                                                       Blau Peter,dipl.Inž.elektr.

Plan dostaviti:
1.Sekretarijat za komunalne poslove,energetiku i saobraćaj

2.Služba za inspekcijsko-nadzorne poslove Subotica

3.JKP Čistoća i Zelenilo Subotica

4.Sredstvima javnog informisanja

5.Mesnim zajednicama06.10.2016