Vesti

Aktuelni radovi u ulici Age Mamužića

U toku su radovi u ulici Age Mamužića:

- radovi na rekonstrukciji saobraćajnice u ulici Age Mamužića trajaće 45 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao,

- stanovnici ulice će istu moći koristiti po njihovim potrebama i u skladu sa stanjem na terenu,

- radovi koji će se izvoditi su: zamena vodovoda, rekonstrukcija saobraćajnice i trotoara kao i rekonstrukcija rasvete,

- vadiće se celtisi koji ugrožavaju bezbednost pešaka i okolnih objekata, tj. za koje komisija utvrdi da je neophodno.


02.11.2016